Serbian
image image image image
Kissir The dam was constructed on river Kissir at north-east part of Algeria, near the city of JIJEL, about 1 km from the Mediteranean coast. Purpose of the dam is water supply to city of Jijel and irrigation of coastal region. 
Prvonek  
Storage reservoir „Prvonek“ will provide drinking water to Vranjska Banja,Vranje, Bujanovac, Preševo.
Dam Sarrath The dam was constructed on river SARRATH in west part of Tunisia, near the town of EL KEF and it will be used for water supply and irrigation of region of Boughanem and Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Sewer INTERCEPTOR, Usce-Veliko Selo, is designed as solution for collection and transfer of waste water and part of rain water from central sewerage system of Belgrade, including Novi Beograd and Zemun. Waste water will be collected and transferred downstream from the city to river Danube.  
Current projects Serbia Izmeštanje i regulisanje korita reke Kolubare - II faza

Search

News

Who is online

We have 49 guests online

Izmeštanje i regulisanje korita reke Kolubare - II faza


U okviru Glavnog projekta za izgradnju objekata intervente zaštite P.K.„Tamnava Zapadno Polje“ i P.K.„Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Kolubare, Peštana i Vraničine posle velike poplave, maja 2014.godine, predviđena je izgradnja trajnog čepa na poplavnom koritu reke Kolubare.

Uloga ovog čepa je da spreči prodor vode iz korita reke Kolubare u površinski kop Tamnava Zapadno Polje. Predviđeno je da kruna čepa bude na koti 96,00 mnm a dno na koti 90,00 mnm. Ugovor za izgradnju čepa potpisan je u novembru 2014. godine, a radovi su započeli u decembru 2014.godine.


Glavne pozicije radova su:

  • Izrada čepa od glinovitog materijala 111 459 m3
  • Izrada nožice od prirodnog šljunka na nizvodnom kraju čepa 2 741 m3


U prvoj trećini prvog meseca građenja završavaju se pripremni radovi (obeležavanje lokacije, uklanjanje humusa sa površine temeljnog tla čepa i čišćenje kosina do kote 96.00 mnm), i planiranje temeljnog tla čepa do kote 90.00 mnm. Kada se oslobodi dovoljan front rada na planiranju temeljnog tla čepa počinje se sa radovima na izradi čepa od glinovitog materijala do kote 96.00 mnm.

Izrada glinenog čepa se vrši istovarom dopremljene gline sa pozajmišta , koje je udaljeno oko 500 metara, njenim razastiranjem i ugradnjom u slojevima. Glineni čep se ugrađuje u slojevima debljine 30 cm prema propisanim tehničkim uslovima, s tim što se optimalna debljina, u funkciji broja prelaza i dobijene zbijenosti određuje na probnoj deonici.

Dovoz materijala se vrši po već izvršenom i zbijenom delu čepa. Po završetku radova na izradi čepa od glinovitog materijala do kote 96.00 mnm izvode se radovi na humuziranju i zatravljivanju krune čepa u zoni forlanda.

Nožica od prirodnog šljunka na nizvodnom kraju čepa izvodi se razastiranjem i kompaktiranjem sloja šljunka debljine 30-60 cm.