O nama

Od svog osnivanja 1946. godine, kada je i otpočela realizacija dva velika hidroenergecka objekta – HE „Vlasina” i HE „Zvornik“, tokom proteklih 71 godina Građevinsko preduzeće „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ postalo je jedno od vodećih Srpskih preduzeća za projektovanje i izgradnju svih vrsta energetskih i hidroobjekata,kao i objekata visokogradnje.
U zemlji i inostranstvu izgradilo je 52 brane različitih tipova a neke od njih su, po složenosti i tehničkim karakteristikama, u samom vrhu građevinskih ostvarenja u svetu („Đerdap“, „Mratinje“, „Bajna Bašta“, „Sidi Salem“, „Sidi el Bakar“ u Tunisu, „Kedara“ u Alžiru).
Grandioznost izgrađenih brana najbolje ilustruje podatak da je na taj način omogućeno akomuliranje 5.300.000.000 kubnih metara vode koja se višenamenski koristi.
„Hidrotehnika-Hidroenergetika” je za uspešnu realizaciju svih projekata koristila vlastite resurse, radnu snagu i opremu. Pored osvedočenih kadrova, pouzdanost u realizaciji projekta garantuje i adekvatna oprema. Preduzeće je uvek raspolagalo i danas raspolaže najsavremenijom specijalizovanom opremom koja se proizvodi u svetu („Volvo“, „Catepillar”, „Komatsu”, „Tamrock“, „Dynapac“, „Atlas Copco“).
U Srbiji „ Hidrotehnika-Hidroenergetika“ trenutno gradi dve brane. To su: „Selova“ kod Kuršumlije, ,,Rovni“ kod Valjeva ikanalizacioni kolektor Interceptor tunel – Višnjica.
U inostranstvu se grade Brana Sarrath.Tunel Harka u Tunisu i Brana Ourkis u Alžiru.