English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 58 gostiju na mreži

Brana Rovni

ROVNI
1989-2015


Akumulacija Rovni treba da obezbedi snadbevanje vodom gradova Valjeva,Lazarevca,Uba i okolnih mesta,REIK „Kolubare“ i obezbeđenje od poplave.U I fazi izgrađeni su optočni tunel sa vodozahvatnom kulom koji se u II fazi pretvaraju u temeljni ispust i zahvat za korisnike.

Radovi na brani Rovni su u završnoj fazi. Tokom letnjih meseci 2015.godine su se stekli uslovi za početak punjenja akumulacije.

Punjenje akumulacije je započeto u septembru 2015.godine. Punjenje akumulacije je omogućeno spuštanjem zatvarača na ulaznoj građevini vodozahvatne kule. Nakon spuštanja zatvarača, počelo je punjenje akumulacije. Takođe, spuštanjem zatvarača, omogućen je rad na pretvaranju optočnog tunela u temeljni ispust. Ovi radovi podrazumevaju postavljanje cevi u tunelu i izgradnju nizvodne zatvaračnice.

Radovi na postavljanju cevi i izgradnji nizvodne zatvaračnice su, tokom 2015.godine, ušli u završnu fazu. Planirani radovi u 2016.godinu predviđaju završetak radova na izlaznoj zatvaračnici, čime bi se stvorili uslovi za definitivni prijem objekta.

Brana Rovni

 

Lokacija
reka, mesto, država

Jablanica,Valjevo,Srbija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Vodoprivredni sistem-Rovni-Kolubara

Projektant

Energoprojekt-Beograd-Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa

Nasip

Optočni tunel
Akumulacija

Iskop tunelski

Beton spoljni

Beton tunelski

Bušenje i injektiranje

74,5 m
450 m
10 m
399.100 m³

1.978.000 m³

Ø 3,0 m x 355 m
51.500.000 m³

15.200 m³

7.900 m³

7.100 m³

19.100 m