English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Tunis Sidi Salem

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 146 gostiju na mreži

Sidi Salem

SIDI SALEM
1977-1981


Brana sa pripadajućim objektima je izgradjena na najvećoj tuniskoj reci Medjerdi. Akumulacija je namenjena za navodnjavanje i proizvodnju struje.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Medjerdah, Testour, Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor

Ministarstvo opreme

Projektant

Coyne & Bellier - Francuska

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Instalisani preliv
Tuneli prečnika
Dužina tunela
Temeljni ispust
Hidroelektrana
Dovodni tunel
Ekspan. komora
Umirujuća komora
Odvodni tunel
Srednj pad
Instalisana snaga
Akumulacija
Izmeštanje pruge
Mostovi

73,00 m
345,50 m
9,50 m
6.465.000 m3
4.500.000 m3
206.000 m3
4.300 m3/sec
9,25 m
2 x 750 m
R 8,20 m x 755 m
R 14,10 m x 75 m
R 6,20 m x 56 m
R 6,00 m x 56 m
R 5,20 m x 63 m
R 6,00 m x 275 m
75 m
12 MW
650.000.000 m3
28 km
33 m x 3