English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Alžir Ain Zada

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 65 gostiju na mreži

Ain Zada

AIN ZADA
1982-1986

Ovaj objekat, izgradjen na reci Bou-Sellam, treba da obezbedi vodu za piće za grad Setif i njegovu okolinu u prostoru od 100 km2 do 2004 god. Pored nasute brane izgradjeni su vodozahvatni toranj i armirano-betonski otvoreni preliv.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Bou Sellam, Setif, Alžir 

Tip brane

Nasuta zemljana brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvohidraulike

Projektant

Atkins Humpreys - Engleska

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Bušenje i injektir
Dovodna galerija
Kapacitet preliva
Akumulacija

50 m
700 m
8 m
260 m
1.850.000 m3
2.607.000 m3
41.000 m3
37.000 m
28 m2 x 261 m
4.370 m3/sec
125.000.000 m3