English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Aktuelni projekti Alžir Brana Ourkiss

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 73 gostiju na mreži

Brana Ourkiss

OURKISS
2006-2012

Brana i akumulacija Ourkiss se nalazi u vilaji ( regionu ) Oum El Bouaghi u Alžiru, na oko 600 km jugoistočno od glavnog grada Alžira.
Brana i akumulacija Ourkiss se nalazi u sklopu sistema za vodosnabdevanje Beni Haroun ( sistem brana i cevovoda za snabdevanje vodom istočnog Alžira).

Namena brane i akumulacije Ourkiss je vodosnabdevanje i obezbeđivanje vode za navodnjavanje regiona Oum El Bouaghi.Zbog loše geologije u tlu ispod same brane i akumulacionog prostora, kao i loših karakteristika gline predviđene za izgradnju vodonepropusnog tepiha, usvojeno je rešenje sa postavljanjem vodonepropusnog tepiha u bokovima i na prostoru ispred same brane.

Vodonepropusni tepih se sastoji od dva sloja geotekstila i jednog sloja geomembrane debljine 2.5mm ( tipa HDPE ) između njih. Ispod i iznad slojeva geotekstila i geomembrane se postavlja sloj filterskog materijala. Završni sloj predstavlja zaštitu tepiha i izvodi se od slaganog kamena    ( rip-rap )Površina kojom se oblažu bokovi akumulacije i prostor ispred pregradnog mesta iznosi 55 ha.

Izgradnja vodonepropusnog tepiha navedenog tipa i velike površine koja se oblaže je uslovila specifičnu tehnologiju izrade.Brana je nasuta,klasičnog tipa, od zemljanih materijala ( gline i drobine iz pozajmišta koja se nalaze u neposrednoj blizini pregradnog mesta ). Na uzvodnom lice brane se takođe nalazi vodonepropusni tepih preko koga koga je postavljen sloj slaganog kamena ( rip – rap ).

Ovaj projekat zbog specifičnog projektnog rešenja i tehnologije izgradnje predstavlja jedan od retkih u svetu.
Radovi su započeti sredinom 2006.godine i završetak je planiran za kraj 2011.godine.Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Ourkiss, Alžir 

Tip brane 

Nasuta brana sa nepropusnim tepihom (geomembrana i geotekstil) 

Investitor 

Ministarstvo vodoprivrede Alžir 

Projektant 

ENERGOPROJEKT SRBIJA 

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Količina nasipa
Optočna galerija

Vodozahvatna kula

Nepropusni tepih

Geomembrana

Geotekstil

Bušenje i injektiranje
Akumulacija

Količina betona 

35 m'
400 m'
8 m'
216 m'

1.772.000 m³
1.568.000 m³
Ø=5 m'  l= 170 m'

Ø=8,6 m' h=32 m'

520.000 m²

550.000 m²

1.100.000 m²

9.200 m'
65.000.000 m³
22.200 m³