English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Alžir Keddara

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 43 gostiju na mreži

Keddara

KEDDARA
1982-1987

Ovaj objekat je počeo da se gradi istovremeno kad i brana Ain Zada. Namena mu je da bude sabirna akumulacija za snbdevanje vodom regiona grada Alžira. Akumulacija se puni vodama reka Keddara i El Had, tunelom "Hamiz-Keddara" iz akumulacije "Hamiz" i cevovodom iz akumulacije brane "Beni Amrane".


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Keddara, Boudouaou, Alžir

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo hidraulike i šuma

Projektant

COBA - Portugalija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Injekc. galerija
Temeljni ispust
Tunel H . - Keddara
Akumulacija

106 m
470 m
12 m
380 m
2.170.000 m3
4.081.500 m3
65.000 m3
R 3,0 m x 670 m
R 4,6 m x 545 m
R 3,0 m x 3.100 m
146.500.000 m3