Serbian
image image image image
Kissir The dam was constructed on river Kissir at north-east part of Algeria, near the city of JIJEL, about 1 km from the Mediteranean coast. Purpose of the dam is water supply to city of Jijel and irrigation of coastal region. 
Prvonek  
Storage reservoir „Prvonek“ will provide drinking water to Vranjska Banja,Vranje, Bujanovac, Preševo.
Dam Sarrath The dam was constructed on river SARRATH in west part of Tunisia, near the town of EL KEF and it will be used for water supply and irrigation of region of Boughanem and Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Sewer INTERCEPTOR, Usce-Veliko Selo, is designed as solution for collection and transfer of waste water and part of rain water from central sewerage system of Belgrade, including Novi Beograd and Zemun. Waste water will be collected and transferred downstream from the city to river Danube.  
News Početkom Avgusta 2021.god.počeli radovi na izgradnji brane Bistrica u Opštini Lazarevac

Search

News

Who is online

We have 58 guests online

Početkom Avgusta 2021.god.počeli radovi na izgradnji brane Bistrica u Opštini Lazarevac

 

Brana Bistrica

Hidrotehnika – Hidroenergetika ad je kao član grupe Izvođača u avgustu 2021.godine započela radove na izgradnji brane i retenzije Bistrica.

Investitor je JP Elektroprivreda Srbije, Projektant je Energoprojekt-Hidroinženjering, a Nadzorni organ je Ehting.ž

Lokacija pregradnog mesta brane je kod mesta Mali Crljeni u opštini Lazarevac.

Predviđeni rok za izgradnju je 20 kalendarskih meseci.

Kratak opis i podaci o objektu:

Brana Bistrica je deo sistema ( sistem od 5 brana koji obezbeđuje aktivne mere zaštite od poplava.) za regulaciju reke Peštan.

Za formiranje retenzionog prostora na reci Bistrici, na profilu koji se nalazi na st. km 1 + 700 toka reke Bistrice, uzvodno od ušća u reku Trbušnicu, predviđena je izgradnja nasute brane sa centralnim vertikalnim glinenim jezgrom i uzvodnim i nizvodnim potpornim telom od kamena.

Skretanje reke u toku izgradnje predviđeno je kroz betonski tunel koji će se nakon izgradnje koristiti i kao deo temeljnog ispusta za pražnjenje retenzije.

Za evakuaciju velikih voda desetohiljadugodišnjeg povratnog perioda (Q0,01%), u desnom boku brane planirana je izgradnja betonskog bočnog p reliva sa slobodnom prelivnom ivicom i brzotokom i slapištem.

Osnovni podaci o brani i retenziji "Bistrica":

 • kota krune brane 177.5 mnm
 • kota normalnog uspora 174.0 mnm
 • građevinska visina brane 22.5 m
 • kapacitet preliva 188.56 m3/s
 • temeljni ispust Č.C. Ø600
 • dužina brane u kruni 218.5 m
 • nadvišenje krune brane u sredini 40 cm
 • širina krune brane 5.5 m
 • nagib uzvodne kosine 1 : 1.7
 • nagib nizvodne kosine 1 : 1.5
 • ukupno glina u jezgru brane 9 350 m3
 • ukupno kamena 43 500 m3
 • zapremina retenzionog prostora na KMU 1,18x106 m3
 • vreme pražnjenja retenzije 8.6 dana.

U sklopu projekta izgradnje brane Bistrica predviđena je i izmeštanje lokalnog puta sa pristupom kruni brane, izgradnja pristupnog puta do gravine temeljnog ispusta, kao i izmeštanje lokalnog puta.

Radovi su započeli u avgustu 2021.godine i aktuelni radovi su :

 1. Raščišćavnju terena na pozicijama saobraćajnice i brane
 2. Izvršen je iskop za ia injekcionu ploču
 3. Iskop za optočnu galeriju
 4. Početak betoniranja injekcione ploče
 5. Izmeštanju lokalnog puta ( do kote gornjeg nosećeg stroja bez asfalta )
 6. Postavljanje određenog broja geodetskih repera