English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Makedonija Kalimanci

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 50 gostiju na mreži

Kalimanci

KALIMANCI
1965-1968

Ovaj objekat je izgradjen na reci Bregalnici u istočnoj Makedoniji. Voda iz akumulacije se prvo koristi za proizvodnju struje, a zatim za navodnjavanje 28.000 ha poljoprivrednih površina. Zapremina akumulacije je 12.000.000 m3, a instalisana snaga elektrane je 12 MW.

Lokacija
reka, mesto, država

Bregalnica, Kočani, Makedonija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Vodoprivredno preduzeće Bregalnica

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Jugoslavija
Melioprojekt - Skoplje - Makedonija

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija

95 m
232 m
1.480.000 m3
12 MW
12.000.000 m3