English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Ostali objekti Podzemne mašinske zgrade

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 63 gostiju na mreži

Podzemne mašinske zgrade

Podzemne mašinske zgrade

HE "Mratinje"
Mašinska zgrada, transformatorska stanica, komandna soba

Dimenzije

P: 145,5 x 16,70 m

H: 38,70 m

Vreme gradnje

1968-1972

HE "Vrla 1"  

Dimenzije

P: 60 x 10 m

H: 28 m

Vreme gradnje

1947-1951

Pumpna Stanica "LIsina"
Pumpno-akumulaciono postrojenje

Dimenzije

R: 22 m

H: 40 m

Vreme gradnje

1976-1978

"Sidi Salem" 

Dimenzije

R:16 m

H: 55 m

Vreme gradnje

1978-1980