English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Srbija Kokin Brod

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 71 gostiju na mreži

Kokin Brod

KOKIN BROD
1955-1961

Brana i hidroelektrana "Kokin Brod" izgradjene su na reci Uvac. Instalisana snaga hidroelektrane "Kokin Brod" je 20 MW, a godišnja proizvodnja električne energije 45.000.000 KWh pri protoku od 43 m3/sec. Brana je nasuti objekat od kamena sa glinenim jezgrom. Ukupna zapremina akumulacije iznosi 220.000.000 m3.Lokacija
reka, mesto, država

Uvac, Nova Varoš, Srbija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

HE Lim - Nova Varoš

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u osnovi
Nasip
Količina betona
Iskop preliva
Instalisana snaga
Akumulacija

82 m
1.208 m
10 m
270 m
2.345.000 m3
71.000 m3
26.000 m3
20 MW
220.000.000 m3