English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Srbija Sjenica

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 60 gostiju na mreži

Sjenica

SJENICA
1974-1979


Topografski uslovi na mestu brane "Uvac-Sjenica" omogućuju stvaranje još jedne akumulacije u slivu Uvac-Sjenica, čija se voda koristi za HE "Uvac-Sjenica" i postojeće nizvodne elektrane u slivu Lima i Drine. Primarna namena akumulacije nije proizvodnja što veće količine električne energije, već stvaranje rezervi vode u kišnom periodu za rad hidroelektrana u vreme sušnog perioda. 

 

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Lim, Priboj, Jugoslavija  

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor 

Limske Hidroelektrane 

Projektant 

Energoprojekt - Beograd - Jugoslavija 

Visina brane
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija
 

110,00 m
2.509.000 m3
31 MW
160.000.000 m3