English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Srbija Zavoj

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 53 gostiju na mreži

Zavoj

ZAVOJ
1982-1988


Brana "Zavoj" je izgradjena na oko 20 km od Pirota na reci Visočici. Stvara akumulaciju od 170.000.000 m3 vode. Na oko 6 km nizvodno od brane voda se preko ulazne gradjevine i dovodnog tunela dugog 8,5 km i cevovoda dužine 2.000 m dovodi do elektrane, a odatle odvodnim kanalom dužine 5 km odvodi u kompenzacioni bazen zapremine 650.000 m3. Iz bazena voda otiče u reku Nišavu. Na ovom profilu u februaru 1963. došlo je do odrona zemljane mase u količini od 1.400.000 m3 što je stvorilo branu visine 35 m, sa akumulacijom od 28.000.000 m3.


 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Visočica, Pirot, Srbija  

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Elektroprivreda Srbije

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Optočni tunel
Dovodni tunel
Instalisana snaga
Akumulacija

86 m
290 m
10 m
1.000.000 m3
1.650.000 m3
32.000 m3
10,7 m2 x 920 m
R 4,2 m x 8.566 m
80 MW
170.000.000 m3