English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Tunis Ghezala

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 45 gostiju na mreži

Ghezala

GHEZALA
1982-1984


Branu "Ghezala" na reci Ghezala je "Hidrotehnika-Hidroenergetika" izgradila zajedno sa tuniskom firmom "Bredero". Naše preduzeće je izvodilo zemljane radove i montažu hidromehaničke opreme. Brana je zemljana sa kamenom oblogom na uzvodnom i nizvodnom licu.


Lokacija
reka, mesto, država

Oued Ghezala, Mateur, Tunis

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo opreme

Projektant

UKRGUIPROVODKHOZ - Ukrajina

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Akumulacija

26 m
560 m
5 m
1.000.000 m3
823.000 m3
4.000 m3
11.700.000 m3