English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Zambija Kafue George

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 64 gostiju na mreži

Kafue George

KAFUE GEORGE
1967-1971

Hidroenrgetsko postrojenje "Kafue Gorge" u Zambiji je izgradjeno da bi se električnom energijom snabdevali rudnici i industrija. "Hidrotehnika" je izvela gradjevinske radove kao nominovani (izabrani) podizvodjač.


Lokacija
reka, mesto, država

Kafue River , Zambija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo saobraćaja i energetike

Projektant

SWECO - Swiss

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Beton
Prelivna polja
Tunel preseka
Dužina tunela
Tunelski iskopa
6 vertikalnih cevovoda
Prečnik cevovoda
Vertikalna pristupna šahta
Instalisana snaga
Akumulacija

55 m
375 m
1.100.000 m3
35.000 m3
4 x (14 x 180 m )
120 m2
9.900 m
1.220.000 m3
6 x 430 m
3,50 m
484 m
900 MW
740.000.000 m3